Pendula Óvoda

SZABAD JÁTÉK

A játék a kisgyermekkor legfontosabb, egész személyiséget fejlesztő, élményt adó tevékenysége, a gyermek elemi pszichikus szükséglete. A gyerekek játékon keresztül szereznek tapasztalatokat és értik meg a körülöttük lévő világot. Játékon keresztül dolgozzák fel élményeiket, érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.
A szabad játék feltételeinek biztosítása elsődleges feladatunk. Fontosnak tartjuk a nyugodt, elfogadó légkör és elegendő, összefüggő játékidő biztosítását.
A pedagógus kíséri a szabad játékot. Játékba hívja a gyerekeket igény szerint, ha a játék elakad, segít továbblendíteni. Támogatja az együttjátszást, szerepet vállal, segíti a társas kapcsolatok alakulását.