Pendula Óvoda

INKLUZÍV SZEMLÉLET

„Hogy lehet, hogy annyira különbözőek vagyunk, mégis annyira hasonlónak érezzük magunkat? És hogy érezhetjük magunkat annyira különbözőnek, amikor annyira hasonlóak vagyunk?” Janell Cannon

Az inkluzív, befogadó pedagógiai szemlélet a különbözőséget viszonylagosnak tartja, a sokszínűséget értéknek tekinti.

Hisszük, hogy az óvoda, amely elköteleződik a befogadó, elfogadó szemlélet mellett, olyan alap értékekből indul ki, amely szem előtt tartja, hogy minden gyerek, sőt gyerekeket körülvevő felnőtt, legyen az szülő, dajka vagy pedagógus, mind egyedi és különleges.

Az inklúzió egy folyamat, ami nem ér véget egy bizonyos ponton. A különbözőségekre adandó egyre jobb válaszok keresése soha nem ér véget.

Értékeinket az UNESCO, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete inkluzív irányelvei, valamint a Salamancai Nyilatkozat (1994.), a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának alapelveiről, programjáról és gyakorlatáról szóló dokumentum alapján fogalmaztuk meg.

Az inklúzió minden gyermek jelenlétéről, részvételéről és eredményességéről szól, különös hangsúlyt fektetve azokra a gyerekcsoportokra, akik a kirekesztődés (háttérbeszorulás), kirekesztés vagy az alulteljesítés veszélyének vannak kitéve.

Az inkluzív pedagógia minden egyén tanulási útját egyéninek és speciálisnak fogja fel, célja az egyén tanulási útjának támogatása tanulásszervezési és pedagógiai eszközökkel.

Óvodánkban célunk, hogy az egyéni differenciálás, fejlesztés mentén úgy alakítsuk a nevelési, tanulási környezetet, hogy az megfeleljen a gyerekek sokféleségének.