INKLUZÍV SZEMLÉLET

Az inklúzió olyan szemlélet, amely örömmel fogadja a sokféleséget. Egy olyan folyamat, ami a különbözőségre adandó egyre jobb válaszok soha véget nem érő keresése. Az akadályok megtalálásával és felszámolásával foglalkozik. Az inklúzió minden gyermek jelenlétéről, részvételéről és eredményességéről szól, különös hangsúlyt fektetve azokra a gyerekcsoportokra, akik a kirekesztődés (háttérbeszorulás), kirekesztés vagy az alulteljesítés veszélyének vannak kitéve. Az inkluzív pedagógia minden egyén tanulási útját egyéninek és speciálisnak fogja fel, célja az egyén tanulási útjának támogatása tanulásszervezési és pedagógiai eszközökkel.