Pendula Óvoda

LOGOPÉDUS

A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

Egyéni és csoportos formában foglalkozik a gyerekekkel. Beszéd és nyelvi felmérést és terápiát végez egyéni és kiscsoportos formában, játékos fejlesztő ötlekkel segíti a mindennapos játék és foglalkozás tevékenységet. A beszédértés és észlelés fontosságát szem előtt tartva végez szűrővizsgálatot az iskolát megelőző évben. Team-ben dolgozik az óvodapedagógussal, a fejlesztőpedagógussal és a mozgásterapeutával.