Pendula Óvoda

MOZGÁSTERAPEUTA

A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

Egyéni és csoportos formában foglalkozik a gyerekekkel. Felméri a gyerekek idegrendszeri, mozgásos érettségét, egyéni fejlesztési terv mentén fejlesztve azokat a területeket, amikben lemaradást tapasztal. A mindennapos tornához ötleteket, javaslatokat ad, együtt gondolkozik az óvodapedagógusokkal és fejlesztőpedagógussal. Egyéni és csoportos fejlesztő mozgásos foglalkozást tart. Iskola előtti évben idegrendszeri és mozgásos kontrollvizsgálatot végez. Team-ben dolgozik az óvodapedagógussal, a fejlesztőpedagógussal és a logopédussal.