Pendula Óvoda

FEJLESZTŐPEDAGÓGUS – GYÓGYPEDAGÓGUS

A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése. A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

Egyéni és csoportos formában foglalkozik a gyerekekkel. Heti rendszerességgel felméri és játékosan fejleszti a részképességeket és az iskolához szükséges képességeket, és/vagy eszközöket, ötleteket ad az óvodapedagógusoknak a gyerekek mindennapos játékos fejlesztéséhez. A pedagógusokkal szorosan együttműködve, a gyerekek fejlődését nyomon követve dolgozik, egymást segítve a tapasztalatokkal a gyerekek életkori és egyéni sajátosságait, szükségleteit fókuszban tartva. Team-ben dolgozik az óvodapedagógussal, a mozgásterapeutával és a logopédussal.