Pendula Óvoda

PSZICHOLÓGUS

Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

Egyéni és csoportos formában foglalkozik a gyerekekkel. Támogatja a gyerekek beilleszkedését, a társas kapcsolataik alakulását, az esetleges traumák felismerésében fontos szerepet játszik. Pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, képességvizsgálatokat szervez a tanulási nehézségek megelőzése érdekében. Egyéni tanácsadással segíti a szülőket, játékos terápiás folyamatban dolgozik a gyerekekkel, segíti a beilleszkedést, támaszt nyújt a családi krízisek során az óvodai életben. Heti rendszerességgel részt vesz a csoportok játéktevékenységében, segíti a nevelő-oktató munka hatékonyságát.