RÓLUNK

Bemutatkozunk

 • BAVALICS LAURA
   BAVALICS LAURAVezető óvodapedagógus, játékmentor
  • Takács Ildikó
    Takács IldikóÓvodapedagógus
   • NOVÁCZKI ÁGNES
     NOVÁCZKI ÁGNESGyógypedagógiai asszisztens
    • BALOG-SZEGEDI VIRÁG
      BALOG-SZEGEDI VIRÁGÓvodapedagógus
     • Kis – Gazda Evelin
       Kis – Gazda EvelinÓvodapedagógus
      • PAPP EMESE
        PAPP EMESEPedagógiai asszisztens
       • Szendőfi Sára
         Szendőfi SáraÓvodapedagógus
        • Szegedi Zsuzsa
          Szegedi ZsuzsaPedagógiai asszisztens
         • ISTOC CINTIA
           ISTOC CINTIAÓvodapedagógus
          • SZUCHI ÉVA
            SZUCHI ÉVADajka
           • Bányai Marianna
             Bányai MariannaDajka
            • KÁLMÁN-BLAZSÁN KRISZTINA
              KÁLMÁN-BLAZSÁN KRISZTINAÓvodapedagógus- Jelenleg gyermekével van otthon
             • FARKAS-KOVÁCS ANNA
               FARKAS-KOVÁCS ANNAÓvodapedagógus- Jelenleg szabadságon, gyermeket vár

              Óvodánkban a pedagógiai munkát a Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakemberei segítik:

              Olvass tovább

              Pszichológus

              Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

              Mozgásterapeuta

              A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

              Fejlesztőpedagógus – Gyógypedagógus

              A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

              Logopédus

              A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

              Pedagógiai szemléletünk

              „A madarak nem járnak lépcsőn.”

              A Pendula Óvoda egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva közösségünk része. Pedagógiánk középpontjában a gyermek, mint egyedi, fejlődő személyiség áll. Inkluzív szemlélettel fordulunk a családok, gyerekek felé.

              Értékeink

              NYITOTTSÁG

              Óvodánkban a nyitottság befogadó,
              rugalmas, aktív szemlélet.

              EGYÜTT

              Gyerek és felnőtt saját magát adva, saját
              útját járva, megtartó közösségünk
              részeként dolgozik azon, hogy
              mindannyiunk számára a legjobb helyet
              teremtse meg.

              JÁTÉK

              A játék bármi lehet, ami önfeledt, örömet
              okoz, életre tanít, és olyan sokszínű
              élmény, amely a magánóvoda egészét áthatja.

              SZERETET

              Szeretni önmagam – Szeretni másokat
              – Elfogadni mások szeretetét

              A szeretet – megtart – nem mindig egyszerű
              – nagyon nagy – kölcsönös – sok mindent elbír

              A szeretet – figyelmes- türelmes
              – tisztel – szabad – elfogadó – döntés

              EMPÁTIA

              Érzékeny ráhangolódás,
              értő odafigyelés egymásra.

              ÖNBECSÜLÉS

              Számunkra fontos, hogy olyan
              önismereti folyamatot
              támogassunk, amely hozzásegít a
              magabiztossághoz, egészséges
              önértékeléshez, önbecsüléshez, és
              ezen egyenrangú társakként
              dolgozunk.

              Pedagógiai programunk

              Programunk központi elemei a szabad játék, mese és szabad önkifejezés. Pedagógiánkban alkalmazott módszerek és eszközök az élmény központú nevelés, a projekt módszer, a drámapedagógia, a Fókuszolás és a Beszélgetőkör.

              Integrált képességfejlesztés

              Az óvodai nevelő munkát és képességfejlesztést egy egységben látjuk, a gyermeket középpontba helyezve és érdekeit szem előtt tartva. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a segítő szakemberekkel való szoros együttműködés. 2. kerületi magánóvodánkban a pedagógiai munkát a több mint tíz éves múltra visszatekintő, Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakemberei segítik. Az egyéni fejlesztés mellett (pszichológus, fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus) szakembereink részt vesznek a gyerekek mindennapos óvodai tevékenységeiben is, ezzel támogatva az inkluzív pedagógia feltételeinek megteremtését. A szülők, nevelőszülők egy évben kétszer kapnak írásban tájékoztatást a gyermek egyéni fejlődéséről. Szakembereink konzultációt biztosítanak a szülők és nevelőszülők számára.

              Programunk alappillérei

              SZABAD JÁTÉK

              A játék a kisgyermekkor legfontosabb,
              egész személyiséget fejlesztő, élményt
              adó tevékenysége, a gyermek elemi
              pszichikus szükséglete.
              A gyerekek játékon keresztül szereznek
              tapasztalatokat és értik meg
              a körülöttük lévő világot. Játékon
              keresztül dolgozzák fel élményeiket,
              érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.

              MESE

              A mese egy olyan közös nyelv,
              ami minden gyereket egyaránt megszólít,
              ami megnyitja a kapukat a külső világ
              és a gyerekek belső világa felé is.

              SZABAD ÖNKIFEJEZÉS

              Freinet, francia pedagógus szerint
              a gyermek magában hordozza
              fejlődésének, kibontakozásának,
              önmegvalósításának minden
              csíráját. Pedagógiánkban kiemelten
              fontos, hogy olyan biztonságos,
              elfogadó légkört teremtsünk,
              amelyben a gyermek szabadon
              megnyilvánulhat, kifejezheti
              gondolatait, érzéseit.

              ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

              Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást.

              FÓKUSZOLÁS

              A fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, segíti egymás elfogadását.

              BESZÉLGETŐKÖR

              A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét.

              DRÁMAPEDAGÓGIA

              Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata.

                Budapest 1021, Hűvösvölgyi út 18.

                +3670 385 2004

                info@pendulaovoda.hu