Pendula Óvoda

MESE

Meghitt, biztonságos légkörben, mesehallgatás közben a gyerekek belső képi világot jelenítenek meg, ez a folyamat az élményfeldolgozás egyik legfontosabb formája. A játékos mozgással kísért mondókák, dúdolók, a ritmusuk, mozdulatok és szavak egységével érzéki-érzelmi élményeket nyújtanak. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője.
Óvodánkban kiemelt szerepet kap a mindennapos mesélés. A pedagógusok a gyerekekkel együtt alakítják ki a mesélés szertartást, szokását, ezzel támogatva a hallgatóvá, majd később olvasóvá nevelést.