Pendula Óvoda

KÁLMÁN-BLAZSÁN KRISZTINA

Óvodapedagógus

Jelenleg gyermekével van otthon

2015-ben a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar óvodapedagógus szakán szereztem diplomát.

Mindig is érdeklődtem az inkluzív pedagógia iránt, egyúttal foglalkoztattak azon helyzetek, melyek a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esélyteremtését célozzák.

A munkám során szeretném a mindennapokat élmény telivé, tartalmassá tenni, és számomra nincs annál felemelőbb érzés, amikor részese lehetek annak a folyamatnak, amikor egy gyermek felfedezi a körülötte lévő csodás világot.

Célom, hogy a tőlem telhető maximális tudással neveljem, fejlesszem a rám bízott gyermekeket, és boldog, kiegyensúlyozott óvodai éveket biztosítsak számukra, a családokkal, nevelőkkel együttműködve.

A Pendula egy olyan közösség, ahol azonos értékek mentén, egy irányba haladunk a terveink, céljaink megvalósítása érdekében. A mindennapok élményekben gazdagon telnek a pedagógusok és a gyermekek számára egyaránt. Ezért is nagy öröm számomra, hogy itt dolgozhatok.