Pendula Óvoda

ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást. A csoportok számára évszak köszöntő kirándulásokat, szabadidős programokat szervezünk. A gyerekekkel változatos helyszínekre látogatunk el, melyek kapcsolódnak az óvoda projekt terveihez. Ehhez kapcsolódóan vendégeket, előadókat fogadunk.

BESZÉLGETŐKÖR

A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét. Ez a tevékenység lekerekíti és zárja a mozgalmas délelőttöt. Témáját tekintve pedig bármi lehet, ami a gyerekeket foglalkoztatja (élmény, érdekes tárgy, játék)
A Beszélgetőkör nyitott a szülők, nagyszülők számára is, szeretettel fogadjuk, ha egy-egy projekt témához kapcsolódva bejönnek a csoportba, mesélnek a gyerekeknek.

FÓKUSZOLÁS

A Fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, valamint elősegíti egymás elfogadását. A módszert játékos gyakorlatokon keresztül gyerekek is elsajátíthatják. A fókuszolás egy önismereti, személyiségfejlesztő módszer, melyet Eugene T. Gendlin amerikai személyközpontú pszichoterapeuta és filozófus dolgozott ki. Lényege az élményközpontúság, a megélt tapasztalás, mely során figyelmünket időlegesen egy élethelyzetre, érzésre és az azt kísérő belső testi érzetre irányítjuk, fókuszáljuk. A folyamat magában hordozza a változást, mely által jobban megérthetjük önmagunkat, viszonyunkat egy helyzettel.

PROJEKT MÓDSZER

A tervezés projekt módszerrel történik, ami időt és teret ad arra, hogy egy témát több oldalról, a gyerekek és szülők bevonásával vizsgáljon meg a csoport. Ezáltal a szülők jobban megismerhetik az óvodai életet, mely segíti az elfogadás és befogadás folyamatát.

DRÁMAPEDAGÓGIA

Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata. A drámapedagógia a személyiségfejlesztés eszköze, közösségformáló csoportmódszer, mely által a csoport és a személy kölcsönösen fejlődik. A drámapedagógián keresztül a gyerekek képzeletbeli világot építhetnek fel, ahol a szerepek biztonságában vizsgálhatnak meg egy témát, konfliktust, élethelyzetet.