RÓLUNK

Bemutatkozunk

 • BAVALICS LAURA
   BAVALICS LAURAVezető óvodapedagógus, játékmentor
  • NOVÁCZKI ÁGNES
    NOVÁCZKI ÁGNESGyógypedagógiai asszisztens
   • KOVÁCS ANNA
     KOVÁCS ANNAÓvodapedagógus
    • TÓTH RITA
      TÓTH RITAÓvodapedagógus
     • GARAI-KORZIM DÁVID
       GARAI-KORZIM DÁVIDGyógypedagógiai asszisztens
      • LIMBACHER BORBÁLA
        LIMBACHER BORBÁLAÓvodapedagógus
       • FARKAS ZOLTÁN
         FARKAS ZOLTÁNÓvodapedagógus
        • VARGA EMESE
          VARGA EMESEPedagógiai asszisztens
         • BLAZSÁN KRISZTINA
           BLAZSÁN KRISZTINAÓvodapedagógus
          • SZUCHI ÉVA
            SZUCHI ÉVADajka
           • CZAKÓNÉ HATVANI MÓNIKA
             CZAKÓNÉ HATVANI MÓNIKADajka

            Óvodánkban a pedagógiai munkát a Bárányfelhő Fejlesztő
            Gyermekközpont
            szakemberei segítik:

            Pszichológus

            Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

            Mozgásterapeuta

            A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

            Fejlesztőpedagógus – Gyógypedagógus

            A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

            Logopédus

            A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

            Pedagógiai szemléletünk

            “A madarak nem járnak lépcsőn.”

            A Pendula Óvoda egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva közösségünk része. Pedagógiánk középpontjában a gyermek, mint egyedi, fejlődő személyiség áll. Inkluzív szemlélettel fordulunk a családok, gyerekek felé.

            Értékeink

            NYITOTTSÁG

            Óvodánkban a nyitottság befogadó,
            rugalmas, aktív szemlélet.

            EGYÜTT

            Gyerek és felnőtt saját magát adva, saját
            útját járva, megtartó közösségünk
            részeként dolgozik azon, hogy
            mindannyiunk számára a legjobb helyet
            teremtse meg.

            JÁTÉK

            A játék bármi lehet, ami önfeledt, örömet
            okoz, életre tanít, és olyan sokszínű
            élmény, amely a magánóvoda egészét áthatja.

            SZERETET

            Szeretni önmagam – Szeretni másokat
            – Elfogadni mások szeretetét

            A szeretet – megtart – nem mindig egyszerű
            – nagyon nagy – kölcsönös – sok mindent elbír

            A szeretet – figyelmes- türelmes
            – tisztel – szabad – elfogadó – döntés

            EMPÁTIA

            Érzékeny ráhangolódás,
            értő odafigyelés egymásra.

            ÖNBECSÜLÉS

            Számunkra fontos, hogy olyan
            önismereti folyamatot
            támogassunk, amely hozzásegít a
            magabiztossághoz, egészséges
            önértékeléshez, önbecsüléshez, és
            ezen egyenrangú társakként
            dolgozunk.

            Pedagógiai programunk

            Programunk központi elemei a szabad játék, mese és szabad önkifejezés. Pedagógiánkban alkalmazott módszerek és eszközök az élmény központú nevelés, a projekt módszer, a drámapedagógia, a Fókuszolás és a Beszélgetőkör.

            Integrált képességfejlesztés

            Az óvodai nevelő munkát és képességfejlesztést egy egységben látjuk, a gyermeket középpontba helyezve és érdekeit szem előtt tartva. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a segítő szakemberekkel való szoros együttműködés. 2. kerületi magánóvodánkban a pedagógiai munkát a több mint tíz éves múltra visszatekintő, Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakemberei segítik. Az egyéni fejlesztés mellett (pszichológus, fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus) szakembereink részt vesznek a gyerekek mindennapos óvodai tevékenységeiben is, ezzel támogatva az inkluzív pedagógia feltételeinek megteremtését. A szülők, nevelőszülők egy évben kétszer kapnak írásban tájékoztatást a gyermek egyéni fejlődéséről. Szakembereink konzultációt biztosítanak a szülők és nevelőszülők számára.

            Programunk alappillérei

            SZABAD JÁTÉK

            A játék a kisgyermekkor legfontosabb,
            egész személyiséget fejlesztő, élményt
            adó tevékenysége, a gyermek elemi
            pszichikus szükséglete.
            A gyerekek játékon keresztül szereznek
            tapasztalatokat és értik meg
            a körülöttük lévő világot. Játékon
            keresztül dolgozzák fel élményeiket,
            érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.

            MESE

            A mese egy olyan közös nyelv,
            ami minden gyereket egyaránt megszólít,
            ami megnyitja a kapukat a külső világ
            és a gyerekek belső világa felé is.

            SZABAD ÖNKIFEJEZÉS

            Freinet, francia pedagógus szerint
            a gyermek magában hordozza
            fejlődésének, kibontakozásának,
            önmegvalósításának minden
            csíráját. Pedagógiánkban kiemelten
            fontos, hogy olyan biztonságos,
            elfogadó légkört teremtsünk,
            amelyben a gyermek szabadon
            megnyilvánulhat, kifejezheti
            gondolatait, érzéseit.

            ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

            Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást.

            FÓKUSZOLÁS

            A fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, segíti egymás elfogadását.

            BESZÉLGETŐKÖR

            A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét.

            DRÁMAPEDAGÓGIA

            Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata.

              Budapest 1021, Hűvösvölgyi út 18.

              +3670 385 2004

              info@pendulaovoda.hu