RÓLUNK

Bemutatkozunk

 • BAVALICS LAURA
   BAVALICS LAURAVezető óvodapedagógus, játékmentor
  • NOVÁCZKI ÁGNES
    NOVÁCZKI ÁGNESGyógypedagógiai asszisztens
   • KOVÁCS ANNA
     KOVÁCS ANNAÓvodapedagógus
    • TÓTH RITA
      TÓTH RITAÓvodapedagógus
     • PAPP EMESE
       PAPP EMESEPedagógiai asszisztens
      • BALOG-SZEGEDI VIRÁG
        BALOG-SZEGEDI VIRÁGÓvodapedagógus
       • FARKAS ZOLTÁN
         FARKAS ZOLTÁNÓvodapedagógus
        • NAGY POLIXENI
          NAGY POLIXENIPedagógiai asszisztens
         • BLAZSÁN KRISZTINA
           BLAZSÁN KRISZTINAÓvodapedagógus
          • SZUCHI ÉVA
            SZUCHI ÉVADajka

           Óvodánkban a pedagógiai munkát a Bárányfelhő Fejlesztő
           Gyermekközpont
           szakemberei segítik:

           Pszichológus

           Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

           Mozgásterapeuta

           A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

           Fejlesztőpedagógus – Gyógypedagógus

           A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

           Logopédus

           A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

           Pedagógiai szemléletünk

           “A madarak nem járnak lépcsőn.”

           A Pendula Óvoda egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva közösségünk része. Pedagógiánk középpontjában a gyermek, mint egyedi, fejlődő személyiség áll. Inkluzív szemlélettel fordulunk a családok, gyerekek felé.

           Értékeink

           NYITOTTSÁG

           Óvodánkban a nyitottság befogadó,
           rugalmas, aktív szemlélet.

           EGYÜTT

           Gyerek és felnőtt saját magát adva, saját
           útját járva, megtartó közösségünk
           részeként dolgozik azon, hogy
           mindannyiunk számára a legjobb helyet
           teremtse meg.

           JÁTÉK

           A játék bármi lehet, ami önfeledt, örömet
           okoz, életre tanít, és olyan sokszínű
           élmény, amely a magánóvoda egészét áthatja.

           SZERETET

           Szeretni önmagam – Szeretni másokat
           – Elfogadni mások szeretetét

           A szeretet – megtart – nem mindig egyszerű
           – nagyon nagy – kölcsönös – sok mindent elbír

           A szeretet – figyelmes- türelmes
           – tisztel – szabad – elfogadó – döntés

           EMPÁTIA

           Érzékeny ráhangolódás,
           értő odafigyelés egymásra.

           ÖNBECSÜLÉS

           Számunkra fontos, hogy olyan
           önismereti folyamatot
           támogassunk, amely hozzásegít a
           magabiztossághoz, egészséges
           önértékeléshez, önbecsüléshez, és
           ezen egyenrangú társakként
           dolgozunk.

           Pedagógiai programunk

           Programunk központi elemei a szabad játék, mese és szabad önkifejezés. Pedagógiánkban alkalmazott módszerek és eszközök az élmény központú nevelés, a projekt módszer, a drámapedagógia, a Fókuszolás és a Beszélgetőkör.

           Integrált képességfejlesztés

           Az óvodai nevelő munkát és képességfejlesztést egy egységben látjuk, a gyermeket középpontba helyezve és érdekeit szem előtt tartva. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a segítő szakemberekkel való szoros együttműködés. 2. kerületi magánóvodánkban a pedagógiai munkát a több mint tíz éves múltra visszatekintő, Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakemberei segítik. Az egyéni fejlesztés mellett (pszichológus, fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus) szakembereink részt vesznek a gyerekek mindennapos óvodai tevékenységeiben is, ezzel támogatva az inkluzív pedagógia feltételeinek megteremtését. A szülők, nevelőszülők egy évben kétszer kapnak írásban tájékoztatást a gyermek egyéni fejlődéséről. Szakembereink konzultációt biztosítanak a szülők és nevelőszülők számára.

           Programunk alappillérei

           SZABAD JÁTÉK

           A játék a kisgyermekkor legfontosabb,
           egész személyiséget fejlesztő, élményt
           adó tevékenysége, a gyermek elemi
           pszichikus szükséglete.
           A gyerekek játékon keresztül szereznek
           tapasztalatokat és értik meg
           a körülöttük lévő világot. Játékon
           keresztül dolgozzák fel élményeiket,
           érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.

           MESE

           A mese egy olyan közös nyelv,
           ami minden gyereket egyaránt megszólít,
           ami megnyitja a kapukat a külső világ
           és a gyerekek belső világa felé is.

           SZABAD ÖNKIFEJEZÉS

           Freinet, francia pedagógus szerint
           a gyermek magában hordozza
           fejlődésének, kibontakozásának,
           önmegvalósításának minden
           csíráját. Pedagógiánkban kiemelten
           fontos, hogy olyan biztonságos,
           elfogadó légkört teremtsünk,
           amelyben a gyermek szabadon
           megnyilvánulhat, kifejezheti
           gondolatait, érzéseit.

           ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

           Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást.

           FÓKUSZOLÁS

           A fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, segíti egymás elfogadását.

           BESZÉLGETŐKÖR

           A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét.

           DRÁMAPEDAGÓGIA

           Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata.

             Budapest 1021, Hűvösvölgyi út 18.

             +3670 385 2004

             info@pendulaovoda.hu