RÓLUNK

Bemutatkozunk

 • BAVALICS LAURA
   BAVALICS LAURAVezető óvodapedagógus, játékmentor
  • NOVÁCZKI ÁGNES
    NOVÁCZKI ÁGNESGyógypedagógiai asszisztens
   • KOVÁCS ANNA
     KOVÁCS ANNAÓvodapedagógus
    • TÓTH RITA
      TÓTH RITAÓvodapedagógus
     • GARAI-KORZIM DÁVID
       GARAI-KORZIM DÁVIDGyógypedagógiai asszisztens Jelenleg apa szabadságon
      • BALOG-SZEGEDI VIRÁG
        BALOG-SZEGEDI VIRÁGÓvodapedagógus
       • FARKAS ZOLTÁN
         FARKAS ZOLTÁNÓvodapedagógus
        • VARGA EMESE
          VARGA EMESEPedagógiai asszisztens
         • BLAZSÁN KRISZTINA
           BLAZSÁN KRISZTINAÓvodapedagógus
          • SZUCHI ÉVA
            SZUCHI ÉVADajka
           • CZAKÓNÉ HATVANI MÓNIKA
             CZAKÓNÉ HATVANI MÓNIKADajka
            • FODOR ÉVA
              FODOR ÉVAPedagógiai asszisztens

             Óvodánkban a pedagógiai munkát a Bárányfelhő Fejlesztő
             Gyermekközpont
             szakemberei segítik:

             Pszichológus

             Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

             Mozgásterapeuta

             A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

             Fejlesztőpedagógus – Gyógypedagógus

             A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

             Logopédus

             A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

             Pedagógiai szemléletünk

             “A madarak nem járnak lépcsőn.”

             A Pendula Óvoda egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva közösségünk része. Pedagógiánk középpontjában a gyermek, mint egyedi, fejlődő személyiség áll. Inkluzív szemlélettel fordulunk a családok, gyerekek felé.

             Értékeink

             NYITOTTSÁG

             Óvodánkban a nyitottság befogadó,
             rugalmas, aktív szemlélet.

             EGYÜTT

             Gyerek és felnőtt saját magát adva, saját
             útját járva, megtartó közösségünk
             részeként dolgozik azon, hogy
             mindannyiunk számára a legjobb helyet
             teremtse meg.

             JÁTÉK

             A játék bármi lehet, ami önfeledt, örömet
             okoz, életre tanít, és olyan sokszínű
             élmény, amely a magánóvoda egészét áthatja.

             SZERETET

             Szeretni önmagam – Szeretni másokat
             – Elfogadni mások szeretetét

             A szeretet – megtart – nem mindig egyszerű
             – nagyon nagy – kölcsönös – sok mindent elbír

             A szeretet – figyelmes- türelmes
             – tisztel – szabad – elfogadó – döntés

             EMPÁTIA

             Érzékeny ráhangolódás,
             értő odafigyelés egymásra.

             ÖNBECSÜLÉS

             Számunkra fontos, hogy olyan
             önismereti folyamatot
             támogassunk, amely hozzásegít a
             magabiztossághoz, egészséges
             önértékeléshez, önbecsüléshez, és
             ezen egyenrangú társakként
             dolgozunk.

             Pedagógiai programunk

             Programunk központi elemei a szabad játék, mese és szabad önkifejezés. Pedagógiánkban alkalmazott módszerek és eszközök az élmény központú nevelés, a projekt módszer, a drámapedagógia, a Fókuszolás és a Beszélgetőkör.

             Integrált képességfejlesztés

             Az óvodai nevelő munkát és képességfejlesztést egy egységben látjuk, a gyermeket középpontba helyezve és érdekeit szem előtt tartva. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a segítő szakemberekkel való szoros együttműködés. 2. kerületi magánóvodánkban a pedagógiai munkát a több mint tíz éves múltra visszatekintő, Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakemberei segítik. Az egyéni fejlesztés mellett (pszichológus, fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus) szakembereink részt vesznek a gyerekek mindennapos óvodai tevékenységeiben is, ezzel támogatva az inkluzív pedagógia feltételeinek megteremtését. A szülők, nevelőszülők egy évben kétszer kapnak írásban tájékoztatást a gyermek egyéni fejlődéséről. Szakembereink konzultációt biztosítanak a szülők és nevelőszülők számára.

             Programunk alappillérei

             SZABAD JÁTÉK

             A játék a kisgyermekkor legfontosabb,
             egész személyiséget fejlesztő, élményt
             adó tevékenysége, a gyermek elemi
             pszichikus szükséglete.
             A gyerekek játékon keresztül szereznek
             tapasztalatokat és értik meg
             a körülöttük lévő világot. Játékon
             keresztül dolgozzák fel élményeiket,
             érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.

             MESE

             A mese egy olyan közös nyelv,
             ami minden gyereket egyaránt megszólít,
             ami megnyitja a kapukat a külső világ
             és a gyerekek belső világa felé is.

             SZABAD ÖNKIFEJEZÉS

             Freinet, francia pedagógus szerint
             a gyermek magában hordozza
             fejlődésének, kibontakozásának,
             önmegvalósításának minden
             csíráját. Pedagógiánkban kiemelten
             fontos, hogy olyan biztonságos,
             elfogadó légkört teremtsünk,
             amelyben a gyermek szabadon
             megnyilvánulhat, kifejezheti
             gondolatait, érzéseit.

             ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

             Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást.

             FÓKUSZOLÁS

             A fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, segíti egymás elfogadását.

             BESZÉLGETŐKÖR

             A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét.

             DRÁMAPEDAGÓGIA

             Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata.

               Budapest 1021, Hűvösvölgyi út 18.

               +3670 385 2004

               info@pendulaovoda.hu