RÓLUNK

Bemutatkozunk

 • BAVALICS LAURA
   BAVALICS LAURAVezető óvodapedagógus, játékmentor
  • NOVÁCZKI ÁGNES
    NOVÁCZKI ÁGNESGyógypedagógiai asszisztens
   • KOVÁCS ANNA
     KOVÁCS ANNAÓvodapedagógus
    • TÓTH RITA
      TÓTH RITAÓvodapedagógus
     • GARAI-KORZIM DÁVID
       GARAI-KORZIM DÁVIDGyógypedagógiai asszisztens Jelenleg apa szabadságon
      • BALOG-SZEGEDI VIRÁG
        BALOG-SZEGEDI VIRÁGÓvodapedagógus
       • FARKAS ZOLTÁN
         FARKAS ZOLTÁNÓvodapedagógus
        • BLAZSÁN KRISZTINA
          BLAZSÁN KRISZTINAÓvodapedagógus
         • SZUCHI ÉVA
           SZUCHI ÉVADajka

          Óvodánkban a pedagógiai munkát a Bárányfelhő Fejlesztő
          Gyermekközpont
          szakemberei segítik:

          Pszichológus

          Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

          Mozgásterapeuta

          A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

          Fejlesztőpedagógus – Gyógypedagógus

          A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

          Logopédus

          A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

          Pedagógiai szemléletünk

          “A madarak nem járnak lépcsőn.”

          A Pendula Óvoda egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva közösségünk része. Pedagógiánk középpontjában a gyermek, mint egyedi, fejlődő személyiség áll. Inkluzív szemlélettel fordulunk a családok, gyerekek felé.

          Értékeink

          NYITOTTSÁG

          Óvodánkban a nyitottság befogadó,
          rugalmas, aktív szemlélet.

          EGYÜTT

          Gyerek és felnőtt saját magát adva, saját
          útját járva, megtartó közösségünk
          részeként dolgozik azon, hogy
          mindannyiunk számára a legjobb helyet
          teremtse meg.

          JÁTÉK

          A játék bármi lehet, ami önfeledt, örömet
          okoz, életre tanít, és olyan sokszínű
          élmény, amely a magánóvoda egészét áthatja.

          SZERETET

          Szeretni önmagam – Szeretni másokat
          – Elfogadni mások szeretetét

          A szeretet – megtart – nem mindig egyszerű
          – nagyon nagy – kölcsönös – sok mindent elbír

          A szeretet – figyelmes- türelmes
          – tisztel – szabad – elfogadó – döntés

          EMPÁTIA

          Érzékeny ráhangolódás,
          értő odafigyelés egymásra.

          ÖNBECSÜLÉS

          Számunkra fontos, hogy olyan
          önismereti folyamatot
          támogassunk, amely hozzásegít a
          magabiztossághoz, egészséges
          önértékeléshez, önbecsüléshez, és
          ezen egyenrangú társakként
          dolgozunk.

          Pedagógiai programunk

          Programunk központi elemei a szabad játék, mese és szabad önkifejezés. Pedagógiánkban alkalmazott módszerek és eszközök az élmény központú nevelés, a projekt módszer, a drámapedagógia, a Fókuszolás és a Beszélgetőkör.

          Integrált képességfejlesztés

          Az óvodai nevelő munkát és képességfejlesztést egy egységben látjuk, a gyermeket középpontba helyezve és érdekeit szem előtt tartva. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a segítő szakemberekkel való szoros együttműködés. 2. kerületi magánóvodánkban a pedagógiai munkát a több mint tíz éves múltra visszatekintő, Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakemberei segítik. Az egyéni fejlesztés mellett (pszichológus, fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus) szakembereink részt vesznek a gyerekek mindennapos óvodai tevékenységeiben is, ezzel támogatva az inkluzív pedagógia feltételeinek megteremtését. A szülők, nevelőszülők egy évben kétszer kapnak írásban tájékoztatást a gyermek egyéni fejlődéséről. Szakembereink konzultációt biztosítanak a szülők és nevelőszülők számára.

          Programunk alappillérei

          SZABAD JÁTÉK

          A játék a kisgyermekkor legfontosabb,
          egész személyiséget fejlesztő, élményt
          adó tevékenysége, a gyermek elemi
          pszichikus szükséglete.
          A gyerekek játékon keresztül szereznek
          tapasztalatokat és értik meg
          a körülöttük lévő világot. Játékon
          keresztül dolgozzák fel élményeiket,
          érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.

          MESE

          A mese egy olyan közös nyelv,
          ami minden gyereket egyaránt megszólít,
          ami megnyitja a kapukat a külső világ
          és a gyerekek belső világa felé is.

          SZABAD ÖNKIFEJEZÉS

          Freinet, francia pedagógus szerint
          a gyermek magában hordozza
          fejlődésének, kibontakozásának,
          önmegvalósításának minden
          csíráját. Pedagógiánkban kiemelten
          fontos, hogy olyan biztonságos,
          elfogadó légkört teremtsünk,
          amelyben a gyermek szabadon
          megnyilvánulhat, kifejezheti
          gondolatait, érzéseit.

          ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

          Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást.

          FÓKUSZOLÁS

          A fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, segíti egymás elfogadását.

          BESZÉLGETŐKÖR

          A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét.

          DRÁMAPEDAGÓGIA

          Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata.

            Budapest 1021, Hűvösvölgyi út 18.

            +3670 385 2004

            info@pendulaovoda.hu