RÓLUNK

Bemutatkozunk

 • BAVALICS LAURA
   BAVALICS LAURAVezető óvodapedagógus, játékmentor
  • TÓTH RITA
    TÓTH RITAÓvodapedagógus
   • NOVÁCZKI ÁGNES
     NOVÁCZKI ÁGNESPedagógiai asszisztens

    Óvodánkban a pedagógiai munkát a Bárányfelhő Fejlesztő
    Gyermekközpont
    szakemberei segítik:

    Pszichológus

    Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

    Mozgásterapeuta

    A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

    Fejlesztőpedagógus – Gyógypedagógus

    A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

    Logopédus

    A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

    Pedagógiai szemléletünk

    “A madarak nem járnak lépcsőn.”

    A Pendula Óvoda egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva közösségünk része. Pedagógiánk középpontjában a gyermek, mint egyedi, fejlődő személyiség áll. Inkluzív szemlélettel fordulunk a családok, gyerekek felé.

    Értékeink

    NYITOTTSÁG

    Óvodánkban a nyitottság befogadó,
    rugalmas, aktív szemlélet.

    EGYÜTT

    Gyerek és felnőtt saját magát adva, saját
    útját járva, megtartó közösségünk
    részeként dolgozik azon, hogy
    mindannyiunk számára a legjobb helyet
    teremtse meg.

    JÁTÉK

    A játék bármi lehet, ami önfeledt, örömet
    okoz, életre tanít, és olyan sokszínű
    élmény, amely a magánóvoda egészét áthatja.

    SZERETET

    Szeretni önmagam – Szeretni másokat
    – Elfogadni mások szeretetét

    A szeretet – megtart – nem mindig egyszerű
    – nagyon nagy – kölcsönös – sok mindent elbír

    A szeretet – figyelmes- türelmes
    – tisztel – szabad – elfogadó – döntés

    EMPÁTIA

    Érzékeny ráhangolódás,
    értő odafigyelés egymásra.

    ÖNBECSÜLÉS

    Számunkra fontos, hogy olyan
    önismereti folyamatot
    támogassunk, amely hozzásegít a
    magabiztossághoz, egészséges
    önértékeléshez, önbecsüléshez, és
    ezen egyenrangú társakként
    dolgozunk.

    Pedagógiai programunk

    Programunk központi elemei a szabad játék, mese és szabad önkifejezés. Pedagógiánkban alkalmazott módszerek és eszközök az élmény központú nevelés, a projekt módszer, a drámapedagógia, a Fókuszolás és a Beszélgetőkör.

    Integrált képességfejlesztés

    Az óvodai nevelő munkát és képességfejlesztést egy egységben látjuk, a gyermeket középpontba helyezve és érdekeit szem előtt tartva. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a segítő szakemberekkel való szoros együttműködés. 2. kerületi magánóvodánkban a pedagógiai munkát a több mint tíz éves múltra visszatekintő, Bárányfelhő Fejlesztő Gyermekközpont szakemberei segítik. Az egyéni fejlesztés mellett (pszichológus, fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus) szakembereink részt vesznek a gyerekek mindennapos óvodai tevékenységeiben is, ezzel támogatva az inkluzív pedagógia feltételeinek megteremtését. A szülők, nevelőszülők egy évben kétszer kapnak írásban tájékoztatást a gyermek egyéni fejlődéséről. Szakembereink konzultációt biztosítanak a szülők és nevelőszülők számára.

    Programunk alappillérei

    SZABAD JÁTÉK

    A játék a kisgyermekkor legfontosabb,
    egész személyiséget fejlesztő, élményt
    adó tevékenysége, a gyermek elemi
    pszichikus szükséglete.
    A gyerekek játékon keresztül szereznek
    tapasztalatokat és értik meg
    a körülöttük lévő világot. Játékon
    keresztül dolgozzák fel élményeiket,
    érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.

    MESE

    A mese egy olyan közös nyelv,
    ami minden gyereket egyaránt megszólít,
    ami megnyitja a kapukat a külső világ
    és a gyerekek belső világa felé is.

    SZABAD ÖNKIFEJEZÉS

    Freinet, francia pedagógus szerint
    a gyermek magában hordozza
    fejlődésének, kibontakozásának,
    önmegvalósításának minden
    csíráját. Pedagógiánkban kiemelten
    fontos, hogy olyan biztonságos,
    elfogadó légkört teremtsünk,
    amelyben a gyermek szabadon
    megnyilvánulhat, kifejezheti
    gondolatait, érzéseit.

    ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

    Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást.

    FÓKUSZOLÁS

    A fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, segíti egymás elfogadását.

    BESZÉLGETŐKÖR

    A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét.

    DRÁMAPEDAGÓGIA

    Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata.

      Budapest 1021, Hűvösvölgyi út 18.

      +3670 385 2004

      info@pendulaovoda.hu