RÓLUNK

Bemutatkozunk

 • BAVALICS LAURA
   BAVALICS LAURAVezető óvodapedagógus, játékmentor
  • NOVÁCZKI ÁGNES
    NOVÁCZKI ÁGNESPedagógiai asszisztens
   • KOVÁCS ANNA
     KOVÁCS ANNAÓvodapedagógus, játékmentor
    • TÓTH RITA
      TÓTH RITAÓvodapedagógus
     • SZUCHI ÉVA
       SZUCHI ÉVADajka
      • LIMBACHER BORBÁLA
        LIMBACHER BORBÁLAÓvodapedagógus
       • FARKAS ZOLTÁN
         FARKAS ZOLTÁNÓvodapedagógus

        Óvodánkban a pedagógiai munkát a Bárányfelhő Fejlesztő
        Gyermekközpont
        szakemberei segítik:

        Pszichológus

        Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

        Mozgásterapeuta

        A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

        Fejlesztőpedagógus – Gyógypedagógus

        A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

        Logopédus

        A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

        Pedagógiai szemléletünk

        “A madarak nem járnak lépcsőn.”

        A Pendula Óvoda egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva közösségünk része. Pedagógiánk középpontjában a gyermek, mint egyedi, fejlődő személyiség áll. Inkluzív szemlélettel fordulunk a családok, gyerekek felé.

        Értékeink

        NYITOTTSÁG

        Óvodánkban a nyitottság befogadó,
        rugalmas, aktív szemlélet.

        EGYÜTT

        Gyerek és felnőtt saját magát adva, saját
        útját járva, megtartó közösségünk
        részeként dolgozik azon, hogy
        mindannyiunk számára a legjobb helyet
        teremtse meg.

        JÁTÉK

        A játék bármi lehet, ami önfeledt, örömet
        okoz, életre tanít, és olyan sokszínű
        élmény, amely a magánóvoda egészét áthatja.

        SZERETET

        Szeretni önmagam – Szeretni másokat
        – Elfogadni mások szeretetét

        A szeretet – megtart – nem mindig egyszerű
        – nagyon nagy – kölcsönös – sok mindent elbír

        A szeretet – figyelmes- türelmes
        – tisztel – szabad – elfogadó – döntés

        EMPÁTIA

        Érzékeny ráhangolódás,
        értő odafigyelés egymásra.

        ÖNBECSÜLÉS

        Számunkra fontos, hogy olyan
        önismereti folyamatot
        támogassunk, amely hozzásegít a
        magabiztossághoz, egészséges
        önértékeléshez, önbecsüléshez, és
        ezen egyenrangú társakként
        dolgozunk.

        Pedagógiai programunk

        Programunk központi elemei a szabad játék, mese és szabad önkifejezés. Pedagógiánkban alkalmazott módszerek és eszközök az élmény központú nevelés, a projekt módszer, a drámapedagógia, a Fókuszolás és a Beszélgetőkör.

        Integrált képességfejlesztés

        Az óvodai nevelő munkát és képességfejlesztést egy egységben látjuk, a gyermeket középpontba helyezve és érdekeit szem előtt tartva. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a segítő szakemberekkel való szoros együttműködés. 2. kerületi magánóvodánkban a pedagógiai munkát a több mint tíz éves múltra visszatekintő, Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakemberei segítik. Az egyéni fejlesztés mellett (pszichológus, fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus) szakembereink részt vesznek a gyerekek mindennapos óvodai tevékenységeiben is, ezzel támogatva az inkluzív pedagógia feltételeinek megteremtését. A szülők, nevelőszülők egy évben kétszer kapnak írásban tájékoztatást a gyermek egyéni fejlődéséről. Szakembereink konzultációt biztosítanak a szülők és nevelőszülők számára.

        Programunk alappillérei

        SZABAD JÁTÉK

        A játék a kisgyermekkor legfontosabb,
        egész személyiséget fejlesztő, élményt
        adó tevékenysége, a gyermek elemi
        pszichikus szükséglete.
        A gyerekek játékon keresztül szereznek
        tapasztalatokat és értik meg
        a körülöttük lévő világot. Játékon
        keresztül dolgozzák fel élményeiket,
        érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.

        MESE

        A mese egy olyan közös nyelv,
        ami minden gyereket egyaránt megszólít,
        ami megnyitja a kapukat a külső világ
        és a gyerekek belső világa felé is.

        SZABAD ÖNKIFEJEZÉS

        Freinet, francia pedagógus szerint
        a gyermek magában hordozza
        fejlődésének, kibontakozásának,
        önmegvalósításának minden
        csíráját. Pedagógiánkban kiemelten
        fontos, hogy olyan biztonságos,
        elfogadó légkört teremtsünk,
        amelyben a gyermek szabadon
        megnyilvánulhat, kifejezheti
        gondolatait, érzéseit.

        ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

        Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást.

        FÓKUSZOLÁS

        A fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, segíti egymás elfogadását.

        BESZÉLGETŐKÖR

        A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét.

        DRÁMAPEDAGÓGIA

        Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata.

          Budapest 1021, Hűvösvölgyi út 18.

          +3670 385 2004

          info@pendulaovoda.hu