RÓLUNK

Bemutatkozunk

 • BAVALICS LAURA
   BAVALICS LAURAVezető óvodapedagógus, játékmentor
  • NOVÁCZKI ÁGNES
    NOVÁCZKI ÁGNESPedagógiai asszisztens
   • KOVÁCS ANNA
     KOVÁCS ANNAÓvodapedagógus, játékmentor
    • TÓTH RITA
      TÓTH RITAÓvodapedagógus
     • LIMBACHER BORBÁLA
       LIMBACHER BORBÁLAÓvodapedagógus
      • SZUCHI ÉVA
        SZUCHI ÉVADajka

       Óvodánkban a pedagógiai munkát a Bárányfelhő Fejlesztő
       Gyermekközpont
       szakemberei segítik:

       Pszichológus

       Az óvoda pszichológus munkájának célja a gyerekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme.

       Mozgásterapeuta

       A mozgásterapeuta munkájának célja az óvodáskorú gyermekek mozgásának, testképének, testsémájának, dominanciájának (nagymozgások, finommotorika) felmérése, fejlesztése, az idegrendszer érettségének nyomon követése.

       Fejlesztőpedagógus – Gyógypedagógus

       A fejlesztőpedagógus/gyógypedagógus munkájának célja az óvodáskorú gyermekek részképességeinek vizsgálata, életkoruknak megfelelő fejlesztése, iskolára való felkészítése, a tanuláshoz szükséges részképességek felmérése, fejlesztése.

       Logopédus

       A logopédus munkájának célja az óvodás korú gyerekek beszéd-, és nyelvi készségének felmérése, fejlesztése, az anyanyelvi fejlődés nyomon követése, a beszédhangok vizsgálata és fejlesztése.

       Pedagógiai szemléletünk

       “A madarak nem járnak lépcsőn.”

       A Pendula Óvoda egy nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját útját járva közösségünk része. Pedagógiánk középpontjában a gyermek, mint egyedi, fejlődő személyiség áll. Inkluzív szemlélettel fordulunk a családok, gyerekek felé.

       Értékeink

       NYITOTTSÁG

       Óvodánkban a nyitottság befogadó,
       rugalmas, aktív szemlélet.

       EGYÜTT

       Gyerek és felnőtt saját magát adva, saját
       útját járva, megtartó közösségünk
       részeként dolgozik azon, hogy
       mindannyiunk számára a legjobb helyet
       teremtse meg.

       JÁTÉK

       A játék bármi lehet, ami önfeledt, örömet
       okoz, életre tanít, és olyan sokszínű
       élmény, amely a magánóvoda egészét áthatja.

       SZERETET

       Szeretni önmagam – Szeretni másokat
       – Elfogadni mások szeretetét

       A szeretet – megtart – nem mindig egyszerű
       – nagyon nagy – kölcsönös – sok mindent elbír

       A szeretet – figyelmes- türelmes
       – tisztel – szabad – elfogadó – döntés

       EMPÁTIA

       Érzékeny ráhangolódás,
       értő odafigyelés egymásra.

       ÖNBECSÜLÉS

       Számunkra fontos, hogy olyan
       önismereti folyamatot
       támogassunk, amely hozzásegít a
       magabiztossághoz, egészséges
       önértékeléshez, önbecsüléshez, és
       ezen egyenrangú társakként
       dolgozunk.

       Pedagógiai programunk

       Programunk központi elemei a szabad játék, mese és szabad önkifejezés. Pedagógiánkban alkalmazott módszerek és eszközök az élmény központú nevelés, a projekt módszer, a drámapedagógia, a Fókuszolás és a Beszélgetőkör.

       Integrált képességfejlesztés

       Az óvodai nevelő munkát és képességfejlesztést egy egységben látjuk, a gyermeket középpontba helyezve és érdekeit szem előtt tartva. Pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap a segítő szakemberekkel való szoros együttműködés. 2. kerületi magánóvodánkban a pedagógiai munkát a több mint tíz éves múltra visszatekintő, Bárányfelhő Fejlesztő és Terápiás Központ szakemberei segítik. Az egyéni fejlesztés mellett (pszichológus, fejlesztő pedagógus – gyógypedagógus, mozgásterapeuta, logopédus) szakembereink részt vesznek a gyerekek mindennapos óvodai tevékenységeiben is, ezzel támogatva az inkluzív pedagógia feltételeinek megteremtését. A szülők, nevelőszülők egy évben kétszer kapnak írásban tájékoztatást a gyermek egyéni fejlődéséről. Szakembereink konzultációt biztosítanak a szülők és nevelőszülők számára.

       Programunk alappillérei

       SZABAD JÁTÉK

       A játék a kisgyermekkor legfontosabb,
       egész személyiséget fejlesztő, élményt
       adó tevékenysége, a gyermek elemi
       pszichikus szükséglete.
       A gyerekek játékon keresztül szereznek
       tapasztalatokat és értik meg
       a körülöttük lévő világot. Játékon
       keresztül dolgozzák fel élményeiket,
       érzéseiket, szelídítik meg félelmeiket.

       MESE

       A mese egy olyan közös nyelv,
       ami minden gyereket egyaránt megszólít,
       ami megnyitja a kapukat a külső világ
       és a gyerekek belső világa felé is.

       SZABAD ÖNKIFEJEZÉS

       Freinet, francia pedagógus szerint
       a gyermek magában hordozza
       fejlődésének, kibontakozásának,
       önmegvalósításának minden
       csíráját. Pedagógiánkban kiemelten
       fontos, hogy olyan biztonságos,
       elfogadó légkört teremtsünk,
       amelyben a gyermek szabadon
       megnyilvánulhat, kifejezheti
       gondolatait, érzéseit.

       ÉLMÉNYKÖZPONTÚ NEVELÉS

       Az óvodás korú gyerekeket természetes kíváncsiságuk motiválja, szeretnének mindent megtapasztalni, felfedezni. Olyan élményeket nyújtunk a gyerekek számára, mely által megmutathatjuk, milyen színes a világ és segíthetjük a tapasztalati tanulást.

       FÓKUSZOLÁS

       A fókuszolás, melynek alapja az értő figyelem, segíti a gyerekek és az őket körülvevő felnőttek belső figyelmének tudatosítását. Ez által jobban megérthetik önmaguk és mások érzéseit, viselkedését, segíti egymás elfogadását.

       BESZÉLGETŐKÖR

       A Beszélgetőkör egy fórum az óvodai élet mindennapjaiban, mely által a gyerekek megtapasztalhatják a közösség megtartó erejét. Megtanulhatják az egymásra figyelést, meghallgatást, mások előtti megszólalás és a kérdésfeltevés készségét.

       DRÁMAPEDAGÓGIA

       Óvodánkban a projektek feldolgozásának egyik kiemelt eszköze a drámapedagógia módszerek használata.

         Budapest 1021, Hűvösvölgyi út 18.

         +3670 385 2004

         info@pendulaovoda.hu